Liiduga ühinemise eesmärk lähtuvalt põhikirjast:

 • Edendada koostööd ühiseid väärtuseid jagavate jääkorgaanika tekitajate (sh toidutööstus, põllumajandus, HORECA), vedajate, käitlejate (sh tehnoloogia arendajad, maaletoojad, operaatorid, jäätmejaamad) ja kasutajate (põllumehed, aednikud) vahel, et bioressursile tekiks maksimaalne väärtus ja selle lõpp-kasutus oleks eelistatult toidukasvatuses.
 • Leida jääkorgaanikale võimalikult tõhusad ja keskkonnasõbralikud väärindamis- ja kogumislahendused; arendada ja levitada vastavaid praktikaid, sh luua standardid, kuidas erinevatest jääkorgaanika liikidest toota parimat toodet toidu kasvatamiseks.
 • Teha koostööd riigi ja KOV-idega, et Eestis oleksid soodsad tingimused jääkorgaanika ringlusse viimiseks, et selle tarvis oleks võimalik luua läbipaistvaid ringmajanduslahendusi.
 • Panustada ametlikult tunnustatud taastava põllumajanduspraktikate metoodika välja töötamisse, et sellega tegelevaid põllumehi saaks riiklikul tasandil toetada; panustada kestliku toitaineringluse märgise ja kestlike võtetega toidukavatajate sertifitseeringu väljatöötamisse.
 • Luua põllumeeste ja aednike hulgas turunõudlus jääkorgaanikast tehtud toodetele; edendada, populariseerida ja pakkuda abi kestlike põlluharimisvõtete juurutamiseks, neile üleminekuks ja põllumaa väärtuse tõstmiseks jääkorgaanikast tehtud toodete abil.
 • Luua Liidu ringmajandusmudel, mille sees toimub orgaanika jagamine neile, kes seda väärindavad ja väärindatud materjali jagamine neile, kes seda kasutavad; praktiliste kogemuste ja seadusandluse info jagamine; erinevate projektide jaoks partnerite leidmine ja nendes osalemine.
 • Pakkuda koolitusi, valdkondlikke kaasamisüritusi jt ühistegevusi liidu liikmetele ja laiemale üldsusele, et tõsta ühiskonna teadlikkust valdkonna probleemide ja lahenduste osas.

Liiduga liitumiseks ei ole kehtestatud piirangut EMTAK tegevusvaldkonna osas. Eelkõige ootame liituma eraisikuid ja ettevõtteid, kes soovivad arendada ühist eesmärki.

Soovime pakkuda liikmetele:

 • bioringluse alast teavet;
 • koostööd ja tehnilisi nõuandeid;
 • turustusteavet;
 • süsiniku sidumise kauplemise infot;
 • korraldada teabepäevi, seminare, õppereise;
 • informeerida liikmeid valdkonna uuendustest;
 • arendada bioringluse seadusandlust innovatiivsema suunas.

Liikmetasusid veel kehtestatud ei ole. Üldkoosolek toimub alates 10 liikme olemasolul.

Täida liitumistaotlus ja tule loo Meiega bioringluse tulevikku!